Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 03-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục đà tăng của nó để phá vỡ mức 37,55 và hướng tới việc đạt được mức tăng tiềm năng trong các phiên sắp tới, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức này để xác nhận kích hoạt kịch bản tích cực đặt mục tiêu 39,80 sau đó là 41,45 mức như các trạm tích cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm ngưỡng kháng cự 37,55 hoặc phá vỡ mức hỗ trợ 36,10, sau đó phát hiện các mục tiêu tiếp theo một cách rõ ràng, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ ngưỡng này hỗ trợ sẽ tác động lên giá để đạt được mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 32,30 và mở rộng đến 29,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,00 và kháng cự 38,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập