USDCHF kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy các nỗ lực tích cực để kiểm tra EMA50 một lần nữa, điều này tạo ra áp lực tiêu cực liên tục so với giá, để giữ cho xu hướng giảm giá có hiệu lực cho đến bây giờ, chờ đợi để hướng tới 0.9351 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9340 hỗ trợ đến 0,9460.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish