Cập nhật giữa trưa cho Vàng 03-11-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục dao động tại ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ và stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu mức 1860,90 là mức chính đầu tiên , lưu ý rằng việc vi phạm 1901.80 sẽ ngăn đà giảm đề xuất và đẩy giá quay đầu tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1905.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm