Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 03-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch với sự tích cực rõ ràng để tiếp cận mức kháng cự quan trọng 1.3000 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, vì việc vi phạm nó sẽ đẩy giá quay trở lại đường tăng giá chính và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 1,3265, trong khi chúng tôi chờ đợi để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong các phiên sắp tới với mục tiêu 1,2845, tiếp theo là mức 1,2705 như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2830 và kháng cự 1.3040.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm