EURJPY mà không có bất kỳ tin tức nào - Phân tích - 3-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã không di chuyển kể từ ngày hôm qua, để lặp lại dao động gần mức 122,00, cố gắng thu thập thêm động lượng tiêu cực để giảm bớt sứ mệnh tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực trong thời gian gần và trung hạn.

Chúng tôi nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới ngưỡng 122,45 để tăng cơ hội hình thành sóng tiêu cực và bắt đầu ghi lại các mục tiêu ở mức 121,10 sau đó là 120,15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 122,45 đến 121,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm