GBPJPY chống lại sự tích cực ngẫu nhiên - Phân tích - 3-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành một số dao động đi ngang vào ngày hôm qua, bị ảnh hưởng bởi tính tích cực ngẫu nhiên ngăn chặn các nỗ lực tiêu cực, trong khi sự ổn định thường xuyên trong kênh giảm phụ thuộc vào sự ổn định của ngưỡng kháng cự 136,25 cho phép chúng tôi giữ tổng quan giảm giá có thể nhắm mục tiêu 134,40 ban đầu , tiếp theo là chờ đợi để tiến tới 133.40 và đối mặt với mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% xuất hiện trên biểu đồ.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 135,90 đến 134,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm