Bạch kim giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 3-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công khi giữ tích cực trên 837,00, để giữ sự ổn định trong kênh tăng giá và kỷ lục 864,50, đồng thời, stochastic bắt đầu cung cấp động lượng tích cực bằng cách thoát ra khỏi vùng quá bán để tăng cơ hội ghi thêm các trạm tích cực có thể bắt đầu tại 880,00 tiếp theo là đạt 903,00 trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 840,00 đến 880,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng