Giá đồng tìm kiếm đà tiêu cực - Phân tích - 3-11-2020


Economy analysis


Giá đồng mất đà tiêu cực để giữ sự ổn định trên mức 3,0000 và bắt đầu hình thành sự phục hồi trong xu hướng tăng điều chỉnh bằng cách tiến tới mức 3,0950, trong khi việc gia hạn các nỗ lực tiêu cực đòi hỏi sự ổn định tiêu cực dưới 3,1250 ngoài việc thu thập thêm động lượng tiêu cực để giảm bớt nhiệm vụ đạt 2.9800, tiếp theo là 2.9000 mục tiêu.

Mặt khác, tập hợp trên 3.1250 và giữ ở trên nó sẽ trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực và tạo cơ hội tiếp tục điều chỉnh tăng giá, kỳ vọng tăng lên mức 3.1900, tiếp theo là chạm ngưỡng kháng cự mở rộng 3.2340.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1250 đến 3.0400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá