AUDUSD mất đà - Phân tích - 03-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động trong đường đi ngang, nhận thấy rằng stochastic cho thấy tín hiệu mua quá mức rõ ràng ngay bây giờ, trong khi đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá.

Do đó, cơ hội hợp lệ vì dự đoán xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,6964, lưu ý rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7135 để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6960 và 0,7080

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm