Giá bạc chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 03-11-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động quanh đường EMA50 và xung quanh ngưỡng kháng cự quan trọng 24,00, đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh hỗ trợ 23,60, vì giá cần vượt qua một trong những mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo.

< p>

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ trung lập cho đến khi chúng tôi được xác nhận là đã vi phạm một trong các mức đã đề cập ở trên, lưu ý rằng việc vi phạm ngưỡng kháng cự sẽ đẩy giá đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu bằng cách kiểm tra 25.06, trong khi việc phá vỡ hỗ trợ sẽ tác động lên giá để tiếp tục đường giảm giá điều chỉnh mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 22,13.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,00 hỗ trợ và 25,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập