USDCAD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 03-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD không thể quản lý để phá vỡ mức 1.3362, để phục hồi mạnh xuống và phá vỡ mức 1.3240 và lắng xuống dưới mức đó, điều này đưa giá trở lại đường giảm giá và ngăn chặn khả năng tích cực được đề cập trong các báo cáo gần đây của chúng tôi. để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1,3110 và mở rộng đến 1,2960.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 1,3362 và giữ trên mức .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3130 và kháng cự 1.3300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm