USDJPY xung quanh đường trung bình động - Phân tích - 03-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY dao động quanh đường EMA50 và nó không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào vào ngày hôm qua, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm vẫn có hiệu lực như hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào, tùy thuộc vào sự ổn định giá dưới 105,20, nhắc nhở bạn rằng chính tiếp theo của chúng ta mục tiêu nằm ở 103,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,90 và kháng cự 105,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tổng thể