GBPUSD hướng tới ngưỡng kháng cự - Phân tích - 03-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD dao động với sự tích cực nhẹ nhàng để tiếp cận ngưỡng kháng cự trong ngày của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ và EMA50 gặp ngưỡng kháng cự này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic tiếp cận vùng quá mua hiện tại.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.3000, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.2845, tiếp theo là 1.2705.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2830 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm