Cập nhật: Giá dầu thô tăng mạnh


Economy analysis


Giá dầu thô tăng mạnh lên vượt qua mức 34,95 và bắt đầu tấn công ngưỡng 36,10, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức cuối cùng sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn giá quay trở lại xu hướng tăng chính.