Giá dầu Brent đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra mức 43,38 ngày hôm qua và giảm xuống rõ ràng từ đó, để tiếp tục kịch bản xu hướng giảm được đề xuất gần đây, trên đường đạt được các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu từ 40,00 và mở rộng lên 37,86 sau khi vượt qua mức trước đó.

Di chuyển xuống dưới EMA50 hỗ trợ cho sự suy giảm được đề xuất và phá vỡ 41.30 sẽ hình thành động lực tiêu cực hỗ trợ cơ hội tăng tốc sóng giảm giá dự kiến, sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trừ khi vi phạm mức 43,38 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày phía trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish