Goldman Sachs sẵn sàng vượt qua ngưỡng hỗ trợ hiện tại - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Goldman Sachs (GS) giảm 0,47% trong phiên vừa qua, trong khi dựa vào ngưỡng hỗ trợ 185,50, sau khi xuyên thủng đường xu hướng điều chỉnh tăng, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 173,69, với điều kiện mức hỗ trợ 185,50 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm