Home Depot bị chi phối bởi sóng điều chỉnh giảm dần - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Home Depot (HD) đã giảm 1,08% trong phiên vừa qua trong khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, khi nó dựa vào hỗ trợ chính là 263,55, trong bối cảnh áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến hỗ trợ 247.12, với điều kiện hỗ trợ 263.55 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm