Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 02-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động trong mức đi ngang và theo dõi chặt chẽ kể từ buổi sáng, chờ đợi để có động cơ tiêu cực hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu mức 0,6964 làm trạm tiếp theo, để giữ cho kịch bản tiêu cực có hiệu lực và hoạt động trừ khi vi phạm mức 0,7140 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,6940 đến 0,7060

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm