Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 02-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với sự tích cực rõ ràng là di chuyển khỏi mức 37,00, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, như chúng tôi đã đề cập sáng nay rằng việc không phá vỡ mức 36,36 sẽ đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày và khả năng truy cập 38,77 tiếp theo 40,23 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào, trong khi giá cần xác nhận phá vỡ mức 36,36 để tăng lên 33,23, điều này thể hiện mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 35,00 và kháng cự 38,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm