Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 02-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp giao dịch tích cực để kiểm tra mức kháng cự quan trọng ban đầu 34,95, đại diện cho yếu tố bảo vệ đầu tiên đối với sự tiếp tục của kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi phục hồi giảm để hướng tới 32,30 đại diện cho chính tiếp theo mục tiêu.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng giảm vẫn được hỗ trợ bởi đường EMA50, trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 34,95, theo sau là 36,10 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 32,30 và kháng cự 35,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm