Cập nhật giữa trưa cho Vàng 02-11-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để phá vỡ mức 1882.40 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì xác nhận sự vi phạm sẽ ngăn chặn đà giảm đề xuất vào buổi sáng và dẫn giá về mức 1901,80 ban đầu, trong khi giá cần giao dịch dưới mức 1882.40 một lần nữa để kích hoạt lại kịch bản tiêu cực mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 1860.90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1850.00 và kháng cự 1895.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm