Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 02-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,2845, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để vượt qua mức này và hướng tới mức 1,2705 như một trạm chính tiếp theo.

< p> Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày trừ khi giá phục hồi để vượt qua mức 1.3000 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.2830 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm