Giá dầu thô tiếp tục giảm - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giảm mạnh rõ ràng sau khi tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng 40,80 hôm qua, để tiếp cận rào cản 39,00, hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày, mục tiêu 37,50 tiếp theo là các mức 36,10 như các trạm chính tiếp theo.

Lưu ý rằng phá vỡ 38,50 sẽ giảm bớt nhiệm vụ đạt được các mục tiêu đã đề cập, trong khi vi phạm 40,80 thể hiện yếu tố tích cực sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và dẫn giá để lấy lại xu hướng tăng chính . Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish