Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 02-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng giảm nhẹ nhàng hơn và kịch bản xu hướng giảm vẫn có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, tùy thuộc vào sự ổn định giá dưới mức 1.1720 và 1.1755, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng chúng tôi chủ yếu chờ đợi để thăm mức 1.1540.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1540 và kháng cự 1.1700.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá