EURJPY có hơi thở - Phân tích - 2-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã bị ảnh hưởng bởi mức 121,60 hình thành hỗ trợ bổ sung vào thứ Sáu tuần trước, để buộc giá tạm thời ngừng chảy máu tiêu cực và cung cấp một số giao dịch đi ngang hỗn hợp bằng cách giải quyết gần mức 121,90, lưu ý rằng sự ổn định dưới ngưỡng 122,45 sẽ tăng cơ hội tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực sớm, dự kiến ​​sẽ di chuyển đến mức 121,10 và 120,15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 122.45 đến 121,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm