Đồng GBPJPY tiếp tục biến động tiêu cực - Phân tích - 2-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành sự phục hồi trong xu hướng tăng điều chỉnh gần đây, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, để phục hồi về phía 135,70, trong khi sự dao động thường xuyên trong kênh giảm cùng với sự ổn định của ngưỡng kháng cự chính 136,45 xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng giảm, đang chờ ghi nhận các mục tiêu mới có thể sớm bắt đầu ở mức 133.40 và 132.00.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng sự dao động liên tục của đường trung bình động 55 gần mức kháng cự quan trọng xác nhận việc chặn các giao dịch trong xu hướng giảm giá, để tăng cơ hội đạt được các mục tiêu đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 135,70 đến 133,45

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm