Bạch kim giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 2-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã chống lại áp lực tiêu cực thường xuyên, cố gắng giữ trên mức điều chỉnh Fibonacci 38,2%, tạo thành hỗ trợ bổ sung tại 837,30, để tăng cơ hội đổi mới các giao dịch tích cực trong thời gian gần và trung hạn.

< p>

Các giao dịch có thể kéo dài đến 880,00 để kiểm tra đường trung bình động 55, trong khi đối mặt với áp lực tiêu cực và thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ đã đề cập có thể buộc giá phải chịu nhiều lỗ hơn có thể bắt đầu ở mức 814,00 và 780,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 837,00 đến 870,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng