USDCHF tiếp tục tăng - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy mức tăng nhiều hơn để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9190, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở đường để mở rộng sóng tăng trong dài hạn, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tích cực tiếp theo mở rộng đến 0,9305.

Do đó, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 0,9090 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9110 và kháng cự 0,9240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng