AUDUSD tiếp cận mục tiêu thứ hai - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy sự suy giảm nhiều hơn để thu thập dần về phía mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi là 0,6964, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới.

Kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và đạt được các mục tiêu tiêu cực hơn trên cơ sở dài hạn, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá tăng vượt qua mức 0,7140 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6940 và 0,7060

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm