Giá dầu Brent chạm mục tiêu - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 36,36 sau khi giảm mạnh mà nó đã chứng kiến ​​vào ngày mở cửa hôm nay, cố gắng phá vỡ nó để hỗ trợ cơ hội kéo dài sóng giảm trong ngắn hạn, lưu ý rằng trạm tiêu cực tiếp theo mở rộng đến 33,23.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc củng cố mức 36,36 trước áp lực tiêu cực hiện tại sẽ dẫn giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi và hướng tới mức 38,77, tiếp theo là 40,23 mức ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,00 và kháng cự 38,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm