Giá dầu thô lỗ thêm - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô mở đầu phiên giao dịch hôm nay với sự sụt giảm mạnh để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi tại 34,30, nhận thấy rằng giá đã tấn công mức này và tiếp cận ngưỡng 33,00, cho thấy có thể đạt được mức giảm nhiều hơn, lưu ý rằng mục tiêu tiêu cực âm là 32,30.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn còn hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 34,95 và quan trọng nhất dưới 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 32,30 và kháng cự 35,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm