Giá bạc đạt được mức tăng tốt - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực tốt vào ngày hôm qua và tiếp cận 19,40 khu vực, cho thấy một số xu hướng giảm giá tạm thời bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, bắt đầu thoát khỏi đà tiêu cực của nó trên đường tới các khu vực bán quá mức.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để bảo vệ sự tiếp tục giao dịch bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, trong đó mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 19,64, trong khi đạt được nó đòi hỏi phải giữ trên 18,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,85 và kháng cự 19,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish