USDCAD cố gắng vi phạm - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD quay trở lại kiểm tra mức 1.3362, chờ phá vỡ mức này để xác nhận mở rộng sóng tăng trong ngày, vì các mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.3500, tiếp theo là 1.3612.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng của mình được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 1.3240, lưu ý rằng đường EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực cho làn sóng tăng giá được đề xuất.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3260 và kháng cự 1.300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng