USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã vượt qua ngưỡng kháng cự trong ngày của kênh giảm giá và nằm trên nó, trong khi đường EMA50 tiếp tục hình thành ngưỡng kháng cự đối với giá, để giữ cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 103,65. trạm chính.

Sự tiêu cực hiện tại của Stochastic hỗ trợ kỳ vọng giảm xuống, lưu ý rằng việc vi phạm 105,20 sẽ ngăn kịch bản tiêu cực và đẩy giá đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,90 và kháng cự 105,20

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm tổng thể