GBPUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tiếp cận kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng 1.3000 và bật lên theo hướng giảm giá từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, được tổ chức bên trong kênh giảm xuất hiện trên biểu đồ, được hỗ trợ bởi ngẫu nhiên và tiêu cực của EMA50 , đang đợi để truy cập 1.2845, tiếp theo là 1.2705 mức đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng vi phạm 1.3000 sẽ ngăn chặn sự sụt giảm dự kiến ​​và dẫn đầu giá để lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2830 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá