EURUSD tiếp tục giảm - Phân tích - 02-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cung cấp thêm các giao dịch tiêu cực vào thứ Sáu tuần trước để tiếp cận ngưỡng 1.1700, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trong ngày, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 1.1540.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn có giá trị và hoạt động trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.1720, theo sau là 1.1755 và giữ trên mức đó.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1540 và kháng cự 1.1700.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm