Cập nhật: Giá vàng thương lượng kháng cự


Economy analysis


Giá vàng kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng 1882.40 và vẫn nằm dưới ngưỡng này cho đến thời điểm hiện tại, điều này giữ cho kịch bản tiêu cực có hiệu lực và hoạt động, được hỗ trợ bởi ngẫu nhiên và tiêu cực của EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách phá vỡ 1860,90 để mở đường tăng giá. 1794,85, trong khi giữ dưới mức 1882,40 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.