Boeing được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ hiện tại - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Boeing (BA) đã tăng 0,10% trong phiên vừa qua với tín hiệu tiêu cực từ RSI sau khi đạt mức quá bán, đồng thời bù đắp một số khoản lỗ trong quá khứ, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm vào mức hỗ trợ quan trọng là 122,75, với điều kiện mức hỗ trợ 144,78 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm