City Group tăng cùng với đường xu hướng giảm chính - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của City Group (C) đã tăng 1,29% trong phiên trước, trong khi giao dịch theo xu hướng giảm chính trong dài hạn, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, đồng thời giải phóng bão hòa quá bán trong RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 38,74.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm