Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 30-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy xu hướng tăng kể từ buổi sáng, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, làm mất dần động lực tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 36,36, nhắc bạn rằng điều đó Điều quan trọng là phải giữ dưới mức 39,25 và 40,23 để tiếp tục mức giảm đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 39,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm