Cập nhật giữa trưa cho Dầu thô 30-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tích cực để kiểm tra mức hỗ trợ đã bị phá vỡ trước đó là 36,10 và chúng ta cần theo dõi mức này, vì việc vi phạm sẽ đẩy giá xuống kiểm tra 37,55 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay trừ khi giá tăng vượt qua mức 37,55 và giữ trên mức đó, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi đạt 34,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,00 và kháng cự 37,55.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm