Cập nhật giữa trưa cho Silver 30-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và giữ ổn định dưới 23,60, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi phạm vi ngẫu nhiên đến các vùng quá mua, bên cạnh áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi nằm ở mức 22,13.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm