Cập nhật giữa trưa cho Vàng 30-10-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ ổn định dưới mức 1882.40, để giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực cho ngày hôm nay, chờ phá vỡ mức 1860,90 để xác nhận mở rộng sóng giảm về phía 1794,85 như một trạm chính tiếp theo, trong khi vi phạm 1882.40 và giữ trên nó sẽ dẫn để đạt được mức tăng trong ngày hôm nay, mục tiêu kiểm tra mức 1901,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực tiêu cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1850,00 và kháng cự 1890,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm