Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 30-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và miễn là giá dưới 1.3000, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, chờ đợi để có đủ động lượng tiêu cực để đẩy giá tiếp tục kịch bản tiêu cực mà mục tiêu 1.2845 theo sau tăng 1.2705 mức như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2845 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm