Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 30-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực hiện tại cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.1540, trong khi mức giảm dự kiến sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.1720, theo sau là 1.1750 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1600 và kháng cự 1.1750.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm