GBPJPY tiếp tục giảm - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thành công khi phá vỡ hỗ trợ bổ sung 134,90 để củng cố sự thống trị của xu hướng giảm phụ thuộc vào sự hợp nhất trong kênh giảm chính xuất hiện trên biểu đồ.

Ngoài ra, thu thập thông tin ngẫu nhiên dưới mức 50 sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tiêu cực, với kỳ vọng nhắm mục tiêu 133,95, tiếp theo là 133,45 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 135,00 và 133.45

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm