USDCAD bắt đầu tích cực - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã kết thúc vào ngày hôm qua với sự tích cực rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay với nỗ lực vi phạm 1.3612, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận vi phạm với mức đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và đẩy giá để đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu từ 1.3700 và mở rộng lên 1.3813. bên dưới nó sẽ đẩy giá giảm trở lại và hướng tới các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi ở mức 1.3500, sau đó là 1.3362. / p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập