USDCHF tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tăng lên sau khi xác nhận phá vỡ mức 0,9090, để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9190, cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ hiện đang bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để có đủ động lượng tích cực để đẩy giá tiếp tục các giao dịch tích cực và chạm vào mục tiêu đã đề cập.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện là giá ổn định trên 0,9090, lưu ý rằng việc vi phạm 0,9190 sẽ kéo dài làn sóng tăng giá tới mục tiêu 0,9305 khu vực trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,9090 hỗ trợ và 0,9200 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng