AUDUSD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cố gắng chạm vào mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7000, cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, trong khi EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá, chờ tiếp tục các giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức 0,6964 tiếp theo mục tiêu chính.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm của mình với điều kiện ổn định giá dưới 0,7145.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6970 và 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm