Giá dầu Brent nỗ lực phục hồi - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã bị lỗ mạnh vào ngày hôm qua để tiếp cận ngưỡng cản 37,00 đô la và nó phục hồi trong xu hướng tăng lên dao động quanh mức 38,50 hiện tại, trong khi kịch bản tiêu cực chính vẫn còn hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, đang chờ đợi để truy cập mức 36,36 làm mục tiêu chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc vi phạm mức 39,25 theo sau là mức 40,23 sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và dẫn đến giá để lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 39,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm